FANG CHAYAPA HOTEL

FANG CHAYAPA HOTEL
FANG CHAYAPA HOTEL FANG CHAYAPA HOTEL FANG CHAYAPA HOTEL FANG CHAYAPA HOTEL
ราคา: เริ่มต้น 570 บาท
รหัสทัวร์: FANGCY
Nice hotel at Fang City in Chiang Mai Province
SINGLE OR TWIN THB 570
FAMILY ROOM (2 BED ROOMS, 2 BATHROOMS) THB 1,500
MODLE HOUSE THB 690
WHITE HOUSE THB 820